‘The Way Forward’ – Book launch

Heritage Malta, together with the Office of the Chief Herald of Arms of Malta, are launching ‘The Way Forward’, a new publication encapsulating all there is to know about Maltese Heraldry.

Debunking several long-standing misconceptions concerning Malta’s past nobility and tracing the major historical and legal shifts that have seen the Maltese islands transition from fief to colony to independent monarchy and finally to sovereign republic, ‘The Way Forward’, written by the Chief Herald of Arms of Malta, Dr Charles A. Gauci, also contains two appendices that will provide invaluable references for researchers on Maltese heraldry.

The book launch will be hosted at Fort St Elmo and the National War Museum on Monday 26th February at 18:30. Attenndace is free, and there is no need to pre-book your seat.

For more information on the publication you can visit this page: https://heritagemalta.mt/store/office-of-the-chief-herald-of-arms-of-malta-the-way-forward/, where you can also acquire a copy.


Heritage Malta, flimkien mal-Uffiċċju tal-Kap Araldista ta’ Malta, qed tniedi ‘The Way Forward’, publikazzjoni ġdida li tiħbor fiha dak kollu li hemm xi tkun taf dwar l-araldika Maltija.

Din il-fonti għanja ta’ tagħrif dwar dak kollu li hemm xi tkun taf dwar l-Araldika Maltija, issa hija disponibbli għall-ordnijiet minn qabel.

Filwaqt li jikkoreġi diversi kunċetti żbaljati dwar in-nobbiltà Maltija matul is-sekli u tispjega l-aktar bidliet storiċi u legali ewlenin li raw il-gżejjer Maltin jinbidlu minn territorju fewdali, għal kolonja, għal monarkija indipendenti u finalment għal repubblika sovrana, ‘The Way Forward’, miktub mill-Kap Araldu tal-Armi ta’ Malta, Dott. Charles A. Gauci, jinkludi wkoll żewġ appendiċi li jipprovdu referenzi imprezzabbli għar-riċerkaturi dwar l-araldika Maltija.

It-tnedija se tittella’ f’Sant’Iermu u l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra nhar it-Tnejn 26 ta’ Frar fis-6.30pm. L-attendenza hija bla ħlas u m’hemmx bżonn tirriserva postok.


Għal aktar tagħrif dwar din il-publikazzjoni tista’ żżur din il-paġna: https://heritagemalta.mt/store/office-of-the-chief-herald-of-arms-of-malta-the-way-forward/, fejn tista’ wkoll takkwista kopja.

Dan il-ktieb huwa bl-Ingliż.